Проекти

Проект на УСАИД – Партнерство за Подобра Бизнис Регулатива

Имплементација и дизајн на проекти

Интегрирано управување со водните ресурси во Косово (IWRM-K)

Имплементација и дизајн на проекти

Спроведена Евалуација на IISEE Проект, We Effect

Мониторинг и Евалуација

Обука за интеграција во ЕУ за новинари во Северна Македонија

Имплементација и дизајн на проекти

Дигитализација на е-владеење на Косово

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Проценка на потенцијалите за локален економски развој

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Родова еднаквост во руралниот развој

Имплементација и дизајн на проекти

БАИР - Заедничка акција на Битола за вклучување на Ромите

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Физибилити студија за можностите за рециклирање на отпад во Битола и Велес

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Иницијатива за земјоделско развивање на Косово

Мониторинг и Евалуација

Анализа на вредносниот синџир за регионот Беласица

Истражувачки студии и анализа на пазарот

“Increasing Market Employability – IME” Извештај за побарувачката на пазарот

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Анализа на пазарот и стратегија за развој за членките на СКСЗМ

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Регионална ТЦП на ФАО за зајакнување на малите сопственици и семејни фарми

Истражувачки студии и анализа на пазарот

BIOFACH 2017 Нирнберг, Германија

Имплементација и дизајн на проекти

Подобрување на активното учество на македонските граѓански здруженија

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Иницијатива за одржлива рурална економија - Основна студија

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Анализа на Производствен Вредносен Синџир, Драгаш, Косово

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Изработка на анализа за вредносен синџир - Штрпче и Драгаш

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Изработка на анализа за вредносен синџир - Митровица, Зубин Поток, Звечан

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Анализа на Производството на Вредносен Синџир ви Митровица, Косово

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Процена на Вредносните Синџири во Косово

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Анализа на Вредносен Синџир на Овошје и Бобинки во Јужна Србија

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Анализа на Вредносен Синџир на Свеж Зеленчук во Македонија

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Проценка на Пазарот и Развој на Стратегии за Влез На Пазарот

Истражувачки студии и анализа на пазарот

Анализа На Вредносен Синџир на Диво Собрани Продукти Во Македонија

Истражувачки студии и анализа на пазарот

AG BIZ Macedonia – Поддршка за земјоделството во преспанскиот регион

Имплементација и дизајн на проекти

Aг Биз Македонија

Имплементација и дизајн на проекти

Рурална Економска Одржлива Иницијатива (РЕОИ - RESI)

Имплементација и дизајн на проекти

Евалуација на SFARM Проектот во Македонија

Мониторинг и Евалуација

Бизнис План за Национален парк Маврово

Стратешко и Бизнис Планирање

62145155152147126134130132149151138141136120140115851219094938710397116661056710199107575010811154514856535849525559606164113636568747369707271787775767981828089
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.