Развој на Е-Аукциски Пазар на Земјоделски Прехрамбени Продукти во Прекуграничната Област

Project Description

 

Епицентар Интернационал беше ангажиран да припреми:

  • Маркетиншки план за промоција на локалните продукти и услуги. Овој план вклучува локални продукти од 4 соседни општини: Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран.

 

  • Повеќејазично упатство за извоз и иновации. Изведувачот на работите беше одговорен за дизајнот на ова напатствие за бизнисите, што послужи како корисна алатка за претприемачите, анализирајќи ги чекорите кои треба да се следат во сите фази од интернационализација на нивниот бизнис, од фазата на припремање за извоз до финалната фаза на наплата на налогот.

 

  • Припрема на интерна регулатива за платформна операција, е-аукциски мониторинг на процедурите за секоја група производи. Регулативата се однесува на тероторијата од целата земја.

Project Details

  • Правни Услуги
  • Foundation for Local and IT Development, Gevgelija
  • 16-08-2014
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.