Документ за Политики и Оценување на Регулативите и Практиките на Прибирање Персонален Данок на Доход

Project Description

 

ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал  помогна во работата на АгБиз и МБЕА Проектот во изработката на извештај за детална проценка и документ за политиките во врска со проблемот со задрѓжување на персонален данок на доход на привартните нерегистрирани земјоделци. Задачата беше ившршена со преглед на сите тековни (и минати) регулативи кои се однесуваа на овој проблем како на кој начин регулативите биле имплементирани во практика во различни земјоделски сектори. 

Целите и резултатите од истражувањето и документот за политики вклучуваа:

  • Истражување и оценување на импликациите на проблемот со собирање на персонален данок на доход врз земјоделците и колекторите како и импликациите на зголемување и одржлив развој на конкурентноста на македонските агробизниси.
  • Идентификување на најважните закани поврзани со извозната перформанса на македонскиот агробизнис како резултат на проблемот со задржување на персонален данок на доход.
  • Оценување на можниот импакт врз производителите и колекторите од еден одржлив систем на собирање персонален данок на доход од производителите/колекторите.
  • Идентификување на сродни импакти и од еден одржлив систем и од тековниот “тежок“ систем, вклучително и влијанието врз бројот на регистрирани земјоделци и колектори, субвенциите од MAFWE/Агенцијата за исплата, износот на собран данок итн.
  • Препораки во формат на документ за политики презентирани на заинтересираните групи како Федерацијата на земјоделци,стопанските комори, претставници од агробизнисот и владини министерства и агенции.

Project Details

  • Правни Услуги
  • AgBiz
  • 30-03-2009
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.