За Нас

За Епи Центар

Компанијата Епи Центар Интернационал е основана на ден 01.11.2005 и речиси 20 години претставува Ваш партнер за раст и развој со докажан квалитет воспроведување на консултантски услуги. Нашата мисија е да работиме одлучно и да обезбедиме квалитетна и сеопфатна експертиза за нашите клиенти, преку практикување на соодветен пристап, индивидуално дизајниран за потребите на секој од нашите партнери.

Нашето успешно управување со проекти кое се темели на рамка за управување базирана на процеси ги одразува позитивните резултати што ги постигнавме низ годините и големиот број на успешно имплементирани проекти, процеси и задачи. Нашата визија е да придонесеме да нашите консултантски услуги обезбедуваат единствено бенефити за клиентите и донаторите, на економичен начин и достигнувајќи максимална продуктивност за нивните проекти или задачи.

Нашата експертиза

Епи Центар Интернационал поседува значајно професионално искуство за спроведување на проекти, евалуации, анализи, истражување и маркетинг, консултантски услуги за економски развој вклучувајќи водење бизнис, извоз, лиценци, институционална финансиска поддршка, иновации, регионален развој итн., во сите економски сектори и правни области. Дополнително, нашата компанија спроведува и истражувачки активности, теренски интервјуа, подготовка на статистички податоци итн.

Во досегашното искуство, Епи Центар бил ангажиран да работи на голем број проектни задачи  за различни претставници и од јавниот и од приватниот сектор, на локално, регионално и национално ниво, како и проекти поддржани од USAID, UNDP, SIDA, SDC, OSCE, EU, EAST‐WEST Institute, CARE International, FAO, итн.

Области на експертиза:
  • Имплементација на проекти
  • Спроведување Мониторинг и Евалуација
  • Креирање Стратешко и Бизнис планирање
  • Поддршка и креирање на Јавно-Приватни Партнерства
  • Поддршка за водење на бизнис
  • Советување за извоз, лиценци, развој на нови производи и услуги
  • Истражување и развој
  • Анализа на пазарот
  • Правни услуги и Советување за усогласување со правна регулатива
  • Маркетинг услуги

Зошто да не изберете нас?

Затоа што 18 години се грижиме нашата работа да придонесе за трајни и квалитетни резултати за работата на нашите клиенти, додека континуирано го следиме нивниот раст и развој заедно со нашите партнери.  Ги почитуваме принципите на општествена одговорност и одржлив развој во нашето работење преку грижа за животната средина, циркуларна економија и добро владеење. За повеќе информации погледнете ја нашата Политика за општествена одговорност и одржлив развој.

0
Години постоење
0
Клиенти
0
Имплементирани проекти

Нашиот Тим

Љубомир Димовски
Љубомир ДимовскиFounder & CEOE-mail: ldimovski@epicentar.com.mk
Дамјан Шутевски
Дамјан ШутевскиProject Development OfficerE-mail: dshutevski@epicentar.com.mk
Маја Савеска
Маја СавескаPrivate Sector Expert E-mail: msaveska@epicentar.com.mk
Павлина Димовска
Павлина ДимовскаLawyerE-mail: pdimovska@epicentar.com.mk

Надворешни Соработници

Климентина Блажевска
Климентина БлажевскаAdmin & Finance Officer E-mail: kblazevska@epicentar.com.mk
Client 1
Client 1
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.