Поддршка во Воведувањето на Одржливи Земјоделски Практики во Сливот на Преспанско Езеро - Реставраци

Project Description

ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал беше ангажиран да организира поддршка на Проектот на Програмата за развој на Обединетите Нации (UNDP) за воведување на одржливи земјоделски практики во сливот на Преспанско Езеро - Реставрација на екосистемот на Преспанско Езеро преку неколку задачи и активности:

  • Да обрезбеди континуирана евалуација на земјоделските активности во регионот и функционирање на агробизнисот преку организирање на директни интервјуа и мерење на индикаторите.
  • Да ги координира операциите на ангажираните агробизниси.
  • Да ја поддржи работата на постоечкиот демонстрационен овоштарник преку осмислување на дизајнот и имплементирање на специфични земјоделски практики каде целта е да се подржи развојот на успешна модел парцела за одржливи практики за одгледување на јаболка.
  • Да се обезбеди поддршка на развој на капацитети за воведување на одржливи практики за одгледување јаболка каде целта е подобрување на знаењето и развој на потребните вештини за примена и одржување на SAFP (која вклучува TNA програма, програма за градење капацитет, имплеметација на програмата, оценување на резултатите).
  • Да се подржува дизајнот и имплементацијата на програмата за мали грантови каде целта е да се покажат ефектите од SAFP во практика и да се опремат земјоделците - одгледувачи на јаболка, со потребните вештини и опрема за да можат да ја сменат нивната производна технологија и дополнително да ги намалат негативните еколошки ефекти, без да ги загрозат нивните економски придобивки и зголемената конкурентност.

Project Details

  • Имплементација и дизајн на проекти
  • UNDP
  • 09-10-2014
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.