Анализа На Вредносен Синџир на Диво Собрани Продукти Во Македонија

Project Description

АгБиз го ангажира ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал  да направи анализа на вредносен синџир на диво собрани продукти (ДСП) во Македонија . Ова е од причина што скоро сите собрани продукти се извезуваат и имаат значителни ефекти врз националната економија и надворешната трговија. Детални информации за количините на различни собрани и процесирани продукти  како и видот на пазарите на кои тие се продаваат не беа достапни поради структурата на вредносниот синџир и неговите трговски практики. За да се подобри положбата на интервенциите за зголемување на вредносниот синџир, АгБиз побара од ЕПИ ЦЕНТАР да направи профил на вредносниот синџир на диво собрани продукти кој би дал релевантни информации за неговата структура и продажни перформанси.

Десктоп истражувањето и прегледот резултираа со компилација и анализа на квантитативните и квалитативните податоци во еден опсежен извештај кој вклучуваше:

  • Профил и трендови на извозот на  диво собрани печурки и бобинки и анализа на претходното производство како и обемот и вредностите на извозот и примарните дестинациски пазари на селектираните  диво собрани продукти.

 

  • Главни можности и закани поврзани со извозната перформанса на вредностиот синџир на диво собрани продукти.

 

  • Профил на главните категории учесници во вредносниот синџир, нивниот број и компаративна важност.

 

  • Анализа на редовно вработените како и на сезонските работници ангажирани во вредносниот синџир; работилница и презентација на клучните учесници во вредносниот синџир во Македонија организирани од АгБиз.

 

  • Профил и анализа на ДСПи помогнати од АгБиз во неговите идни планови за зголемување на конкурентноста  на вредносниот синџир на ДСПи во Макединија.

Project Details

  • Истражувачки студии и анализа на пазарот
  • Ag Biz; ARD
  • 10-02-2011
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.