Техничка Помош во Воведувањето на Одржливи Земјоделски Практики во Струмичкиот Речен Базен

Project Description

  • ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал беше ангажиран од Програмата за развој на Обединетите Нации (ПРОН – UNDP), во тесна соработна со мандантните национални институции, како и редовна координација/комуникација со најразлични чинители (општини, локални земјоделски асоциации) и други експерти на Проектот, за извршување на следниве задачи:
  • Развој и имплементација на опсежна програма за обука во агро-еколошкoто земјоделскo/паметно земјоделство одговорно за обезбедување на обука на селектирана група земјоделци во агро-еколошките земјоделски практики преку стандардни и иноватнивни практики за да се намали дифузно загадување на изворот и да се подобри ефикасноста на иригацискиот систем. Покрај редовната теоретска и практична/на рака практика, оваа задача вклучува припремање на содржини за онлајн курс за само-обука, компјутерски/мобилни апликации за поддршка во донесување на одлуки и развој на видео стории за агро-еколошки земјоделски практики.
  • Обезбедување на советодавни услуги за поддршка на имплементација на грант програмата – со специјален дизајн на грант шема за земјоделците и  имплементација на грант програмата преку обезбедување на експерти за  дизајнот и мониторинг на имплементацијата специфична за агро-еколошките земјоделски практики.

 

Дигитални модели за контрола на наводнување со цел да се намалат негативните ефекти и прекумерната употреба на вода во земјоделството

 

 

  

Project Details

  • Имплементација и дизајн на проекти
  • UNDP
  • 31-10-2018
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.