Припремање на Програма за Развој на Пелагонискиот Регион во Македонија

Project Description

Целта на поставената задача, имплементирана од ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал беше да примени свој сопствен пристап и да го комбинира со методологијата на Мезопартнер за припремање на реалистички, партиципаторен, компилиран документ во форма на Програма за развојот на Пелагонискиот регион за постигнувањето на LED.

Поставената задача вклучуваше три фази:

Во првата фаза, сите статистички податоци и релевантни национални/регионални/локални стратегии, програми и други релевантни документи беа собрани, прегледани, анаклизирани и синтетизирани.

Втората база беше заснована на претходните резултати од седумте селектирани сектори за локален економскои развој на Пелагонискиот регион каде беа организирани специфични интервјуа за да се идентификуваат главите потреби на чинителите, силите и можностите за развој на спецфични бизниси како и нивните ефекти од поширок размер врз општествените сектори (економија, образование, промоција итн,).

Во третата фаза беше применета и дополнително елаборирана  методологијата РАСА за партиципитативна анализа на конкурентните предности во преку 100 темеплни интервјуа и 14 мини работилници.

На крај, врз основа на добиените податоци и активното учество на сите чинители, Програмата за развој на регионот беше компилирана и презентирана на Советот на Пелагонискиот регион кој со концензус го одобри регионалниот стратешки документ.

Вклучени експерти:

  • 1 раководител на тимот
  • 1 експерт за проценка
  • 1 експерт за планирање

Project Details

  • Стратешко и Бизнис Планирање
  • PREDA
  • 09-02-2011
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.