Поддршка за развој на земјоделски задруги во Северна Македонија

Project Description

CARE International Balkans склучи договор со EPI CENTAR International за да го зголеми знаењето на персоналот на НЕА и нивниот капацитет за поддршка на земјоделците и земјоделските стопанства, CARE ангажираше еден локален краткорочен експерт и организираше Обука на обучувачи за развој на бизнис планови, како две три денови работилници, за претставници на 30 канцеларии на NEA од целата земја. Основниот персонал на канцелариите на NEA ќе биде обучен за развој на бизнис планови и обезбедување на оваа експертиза како услуга, или за земјоделски задруги или земјоделци подготвени да аплицираат за различни извори на финансирање во иднина. Дополнително, секој персонал од NEA обучен од CARE има задача да го пренесе знаењето во нивните канцеларии, така што целата Агенција ќе биде способна да понуди услуги за поддршка.

Главната цел на обуката беше запознавање на учесниците со содржината и процесот на подготовка на бизнис план. Учесниците беа обучени на оваа работилница, до таа мера што ја разбираат логиката и потребата за подготовка на бизнис планот како алатка за деловно планирање и како да го применат знаењето кога разговараат за планот на пристрасност со клиентите или во случај на поддршка на клиенти во развојот на нивниот бизнис план. За таа цел, курсот беше структуиран на начин на кој учесниците учат за секој дел од бизнис планот од обучувачот, а потоа го применуваат стекнатото знаење со кдачата:онкретна студија на случај.

Специфични цели на задачата:

  • Подготовка на програма за обука и материјали за обука.
  • Подготовка и испорака на шест дена Обука на обучувачи за вработените во Националната агенција за продолжување (две сесии, по три дена, закажани за јули 2021 година).
  • Следење на процесот на пренесување на знаењето на учесниците на друг персонал од АПРЗ (преку следење на нивното известување).

Project Details

  • Стратешко и Бизнис Планирање
  • CARE International Balkans
  • 15-07-2021
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.