Компилација на Физибилити Студија за Прекугранични Биосферски Резервати на Осоговските Планини

Project Description

ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал беше ангажиран да ги компилира извештаите добиени од сите експерти вклучени во Проектот.

На првиот координативен состанок помеѓу тимот на ЕПИ ЦЕНТАР и менаџерите на Проектот беше составен финалниот модел/структура на студијата. Моделот вклучуваше детален опис на параграфите како и сите одговорности на секој експерт кој учествувал во изработката на Проектот.

ЕПИ ЦЕНТАР беше одговорен за преглед и анализа на сите документи употребени во преходните активности на Проектот како и за завршните извештаи собрани во оваа фаза на Проектот. По детален преглед на документите, ЕПИ ЦЕНТАР беше одговорен за селекција на погодни материјали и конечната компилација на физибилити студијата која ги вклучуваше сите важни аспекти и главни цели на Проектот.

Во финалната фаза на Проектот, ЕПИ ЦЕНТАР беше одговорен за презентирање на финалната верзија на оваа физибилити студија, и во Македонија и во Бугарија.

Project Details

  • Истражувачки студии и анализа на пазарот
  • Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje
  • 15-10-2015
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.