Евалуација на Перформансите на Проектот на УСАИД/Македонија 2012

Project Description

ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал беше ангажиран да учествува во проценката на среднорочните перформанси на Проектот ИДЕАС во соработка со групата ОPTIMAL solution.

Целта на поставената задача беше:

  • Да спроведе формативна евалуација со цел да ги испита имплементацијата на програмата, нејзините инпути, активности, аутпути, процеси, процедури, напредување кон целните исходи и идентификување на предизвиците и проблемите. Резултатите од евалуацијата ќе бидат употребени за зголемување на ефективноста на постојните интервенции во преостанатиот изведбен период имајќи ја предивид идната УСАИД стратегија за економски раст.
  • Eвалуацијата содржеше две компоненти:
  • Анализа на дотогашниот прогрес и ефективност на интервенциите
  • Препорака за можни модификации за подобрување
  • Тимот поднесе опсежен извештај на евалуација и препораки за идни дејствија.

Вклучени експерти:

  • - Експерт за евалуација  (1)

Project Details

  • Мониторинг и Евалуација
  • USAID
  • 30-07-2012
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.