Бизнис План за Национален парк Маврово

Project Description

ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал беше задолжен од UCODEP да го организира процесот на бизнис планирање за Националниот Парк Маврово  во Проектот ‘Заштита на природата, економски развој и промоција на еко-туризмот во Националниот Парк Маврово.

Во рок од една година, Епицентар требаше да припреми:

  • Финансиски и оперативен скрининг извештај со планирање на буџетот;
  • По барање на надлежните органи за државниот буџет, детални финансиски показатели за идните тековни издатоци за управување со Националниот Парк.
  • Планови за инвестирање во планирани градежни работи, детален дизајн на продуктите од областа на органското земјоделие, шумските продукти
  • и финален бизнис план дискутиран и одобрен од администрацијата на Националниот Парк и  UCODEP.

Бизнис планирањето ќе овозможи управувањето со НП Маврово да постане институција  со потребните административни и финансиски вештини за идни планирања и имплементирање на различни проекти во согласност со управата на НП Маврово.

Вклучени експерти:

  • 2 експерти за бизнис планирање
  • 1 експерт за институциски развој

Project Details

  • Стратешко и Бизнис Планирање
  • UCODEP-Italy
  • 31-08-2010
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.