Анализа на Вредносен Синџир на Овошје и Бобинки во Јужна Србија

Project Description

Студијата беше спроведена во периодот октомври 2011-јануари 2012 од страна на Центарот за развој на областите Јабланица и Пчиња и подизведувачот ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал одговорен за десктоп и теренско истражување.

Десктоп истражувањето ги вклучуваше сите достапни квантитативни и квалитативни податоци од верификувани извори на информации како: службени статистички податоци, припремени/објавени стратегии и програми, закони и подзаконски акти кои влијаеа на таргетираните вредносни синџири (ВСи). Опфатените податоци вклучуваа и национални и регионални податоци кои се однесуваа на општиот земјоделски развој како и на развојот на специфични потсектори. Собраните податоци содржеа информации релевантни за превземената задача и вклучуваа количина на производството, вредност, разнообразност, географски локации, број на засадени хектари, податоци за домашен извоз и увоз најмалку за 10-годишен период. 

Теренското истражување обезбеди податоци кои не беа можни со десктоп истражувањето и тоа преку интервјуа со релевантните чинители на специфични вредносни синџири, вклучително и производителите (домаќинства и компании), процесирачките компании (мали и средни претпријатија), собирачите на шумски плодови, општинската администрација во петте општини како и претставници на обласните служби за проширување.

Project Details

  • Истражувачки студии и анализа на пазарот
  • Center for the Development of Jablanica and Pcinja Districts
  • 25-04-2012
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.