Иницијатива за земјоделско развивање на Косово

Project Description

 

ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал беше ангажиран од IADK за проценка на проект. Целта на оваа евалуација беше да се добијат систематски инпути за натамошно унапредување и учење на IADK, според евентуални промени во рамковните услови / околината. Беше фокусирана, прво на проектните достигнувања на „Овозможување на самовработување на млади и маргинализирани групи во руралните области во Косово“, а второ на потенцијалите за иден стратешки развој во IADK.

Резултатите од оваа евалуација обезбедија важен придонес за насочување на проектот кон постигнување на очекуваните исходи и влијанија и да се дадат насоки за развој на последователни предлог-проекти. Евалуацијата придонесе за учење на членовите на тимот на IADK, како и за учење на другите клучни засегнати страни.

Project Details

  • Мониторинг и Евалуација
  • IADK
  • 31-07-2019
© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International

Please publish modules in offcanvas position.