ИНФО-СЕСИЈА НА ТЕМА: ПРАВА И ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

Теми кои ќе бидат опфатени на Инфо сесијата

I. Дел

„Приоритетни прашања и проблеми за промена на Законот за работни односи“

  • Предлози за подобрување на постоечките решенија и прецизирање на услови и процедури за едноставна примена на Законот при работењето на друштвата заради избегнување на правна и материјална несигурност“.

Предавач: Јован Најденовски

Дискусија и прашања

II. Дел

Подготовка на предлог Закон за Практикантство – дискусија на тема практиканство: потреби, искуства и предлози

  • Презентација на анализата од спроведеното истражување направено за студентите од факултетите и користење на мерките за практикантство на АВРМ

Предавач:Бети Деловска

Дискусија и прашања


За да бидете дел од конференцијата, внесете го вашето име во Display Name , и потоа кликнете Join. Слободно поставувајте прашања и вклучете се онлајн во дискусијата преку оваа наша алатка.
Уживајте!

Повеќе за Инфо сесијата на следниот линк.

Изминати Конференции

© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International