ФОРУМ: Регулатива на работните односи и пазарот на труд во ИКТ секторот

Теми кои ќе бидат опфатени на Форумот
  • Регулирање на работните односи во ИКТ секторот (флексибилност на работно време, прекувремена работа, работа од дома, пракси) – Г-дин Јован Најденовски,Правен консултант
  • Плати и надоместоци од работен однос (плаќање на работата, прекувремени часови, работа на празник, распоред на работно време и различните временски зони, надоместоци на трошоци за службен пат, подолг престој во странство, дополнителни исплати/подароци/стимулации/награди на вработените) – Г-ѓа Маријана Андриќ, Финансиски и даночен консултант
  • ИКТ и пазарот на труд: Успешни примери и искуства од регионот (меѓународни регулативи и примери, кодекс за работа на ИКТ работни места, даноци за работни места и работа со ИКТ, ИКТ бизнис асоцијации, деловно опкружување и застапување) – Проф. д-р Krassen Stanchev, Професор и експерт од Бугарија  
  • ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 
За да бидете дел од конференцијата, внесете го вашето име во Display Name , и потоа кликнете Join. Слободно поставувајте прашања и вклучете се онлајн во дискусијата преку оваа наша алатка.
Уживајте!

Повеќе за Форумот на следниот линк 

Изминати Конференции

© Copyright Auston, All Rights Reserved. Designed by EPI CENTAR International